Genel Bilgi

1992 yılında Niğde Üniversitesinin açılmasıyla birlikte kurulan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Niğde Üniversitesi Beden Eğitini ve Spor Yüksekokulunun ilk bölümüdür. Eğitim Öğretim hayatına 1992 yılında başlayan ve 1996 yılında ilk mezunlarını veren  Beden Eğitimi ve Spor  Öğretmenliği Bölümü 1999 yılında yüksek lisans eğitimine de başlamıştır. Bölümümüz 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi ile hizmet vermektedir. Bölümümüzde, 4 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri için, 1'i olimpik 3 kapalı spor salonu, 1 fitness salonu, ritmik cimnastik ve aerobik step salonu, 2 tenis kortu, 1 halı saha, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 fizyoloji laboratuvarı, uygulamalı derslerin daha iyi yapılabilmesi için 2 görsel derslik, 1 seminer salonu, 9 u projeksiyonlu 12 derslik bulunmaktadır.

Bölüm de öğrenciler, sekiz yarıyıllık eğitim öğretim sürecinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği ile ilgili bilgi donanım ve becerilerini geliştirebilmek için, alanla ilgili teorik ve uygulamalı dersleri almaları gerekmektedir. Bölüme her yıl yaklaşık 60 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni ünvanı alarak mezun olurlar. İsteyen öğrenciler ayrıca  seçmeli derslerinin birinden (Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Güreş, Tenis, Kayak  v.b.) yeterli kredilerini  tamamladıklarında ilgili federayonlardan antrenörlük denklik belgelerinide  alarak antrenörlük te yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz sekiz yarı yıl içinde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamladıktan sonra beden eğitimi ve spor öğretmeni  unvanını alarak mezun olurlar. 

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Bölümümüzün amacı, ortaokulda eğitim gören (11-15 yaşlarındaki) çocuklara Beden Eğitimi, Spor ve oyun Eğitimi ile doğru davranış kazandırma ve sağlıklı yaşam alışkanlığı edindiren öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef: 

Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası  Beden Eğitimi ve Spor  bölümleri arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip,  yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  LİSANS DERECESİ verilecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  lisans programı 240  ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor   bölümüne Özel yetenek sınavı yapılarak başarılı olanlar sınav sonuçlarına göre yerleştirilirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi ve özel yetenek sınavından başarılı olmaları sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul  Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı:

0388 313 00 12

Uluslararası İlişkiler Ofisi için:

Niğde Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@nigde.edu.tr

Web: http://www.nigde.edu.tr/uluslararasi/index.php

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor  Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Programda öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor  yapma konusunda yöneticilik becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor  lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 14-Teacher training and education science

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 14-Teacher training and education science

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Niğde Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor  Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

  • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
  • Grup Çalışması
  • Ödev
  • Proje Hazırlama
  • Seminer
  • Uygulama
  • Sosyal Faaliyet
  • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okullarda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapmaktadırlar.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

   Beden Eğitimi ve Spor  Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

·         Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor  bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Yüksek  lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

SınavYönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi

Beden Eğitimi ve Spor  programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

·    Ara Sınav

·    Final Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Ödev Değerlendirme

·    Tez Sunma·  

Sınavlar:

Öğrencilerin, Beden Eğitimi ve Spor programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Beden Eğitimi ve Spor programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

·         ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

ÖğretimTürü

Niğde Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor  Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

 

 

 
Haber ve Duyurular