BEK Üyeleri (Bologna Eşgüdüm Komisyonu)

Adı Soyadı
 
e-posta İletişim
Prof. Dr. Murat ALP
(Başkan - Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yrd. -
ADEK Başkanı)
muratalp@nigde.edu.tr Tlf: 0 388 225 23 72
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
(Eğitim-Öğretimden Sorumlu Rektör Yrd.)
mbayrak@nigde.edu.tr Tlf: 0 388 225 26 21
Doç. Dr. Ömer İSKENDEROĞLU
(ERASMUS Koordinatörü)
oiskenderoglu@nigde.edu.tr Tlf: 0 388 225 24 58
0 388 225 21 48
Doç. Dr. Saffet AYASUN
(AKTS ve Diploma Eki Koordinatörü)
sayasun@nigde.edu.tr GSM: 0 505 815 35 90
Yrd. Doç. Dr. Mesut SAĞNAK msagnak@nigde.edu.tr GSM: 0 505 676 43 32
Saadet İLBAY
(Öğrenci İşleri Daire Başkanı)
saadetilbay@nigde.edu.tr Tlf: 0 388 225 26 99
Öğrenci Konseyi Başkanı