Tez Teslim İşlemleri

1- Öğrenci, "Tez Savunma Sınavını" başarı ile tamamladıktan sonra 1 ay içerisinde tek danışmanlı ise 7, çift danışmanlı ise 9 adet bez ciltli tezini Enstitüye teslim eder.

2- Tez teslim edilirken aşağıdakilerde teslim edilmelidir:

  • 3 adet “Tez Veri Giriş Formu” (YÖK’ün sayfasından üye girişi ile alınır)
  • 2 adet “Tez Onay Sayfası” (İmzalı)
  • 2 adet CD (CD kapağı hazırlanarak teslim edilecektir “CD kapağı örneği”)
  • 1 adet tezin son şeklinin incelendiğine dair “Tutanak” (Enstitü internet sayfasında “Formlar” kısmında “Ciltli Tez Teslim Dilekcesi”)
  • Tezi Proje Desteği Alan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge
  • Tez Kontrol Formu

Not:  CD içerisine tez onay sayfası imzalı olarak taratılacaktır. CD’nin adı YÖK’ten alınan “Tez Veri Giriş Formu”ndaki referans numarası ile kaydedilecektir.