Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora Programı

Genel Bilgi

Niğde Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Aynı yıldan itibaren bölümümüz lisans programında İngilizce Hazırlık Programı uygulanmakta ve %30 ağırlıklı İngilizce öğretim yapılmaktadır.

Bölümümüz 4 Profesör ve 4 Yardımcı Doçent’den oluşan genç, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojisi ve Organik Tarım olmak üzere 3 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından DPT, TÜBİTAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve uluslararası destekli projeler yürütülmektedir.

Niğde Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü modern binası, bilgisayar destekli derslikleri, bölüm öğretim üyelerinin araştırma çalışmalarında kullandığı AR-GE laboratuvarları dışında özel öğrenci laboratuvarları, arazi denemeleri için alan ve seraları, yeni laboratuvar cihazları ve kampus içinde yer alan ikişer kişilik odalardan oluşan öğrenci yurdu ile lisans öğrencilerini, proje destekli özel amaçlı AR-GE laboratuvarları ile lisansüstü öğrencilerini günümüz teknolojisine katkı sağlayacak yetkin Ziraat Mühendisleri olarak yetiştirmektedir.

 

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Bitkisel üretim konusunda uzmanlaşmış, tarımda güncel gelişmeleri takip edebilen, uluslararası alanda iletişim ve işbirlikleri kurmak amacıyla yabancı dil bilgisi ve bilişim teknolojileri gibi çeşitli donanımlara sahip, bitkisel üretim süreçlerinde yer alan tüm aşamaları bilen, bitkisel üretimde karşılaşılan sorunları anlayabilen ve çözüm önerileri getirebilen, sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri gelişmiş, takım çalışmalarına yatkın ziraat mühendisleri yetiştirmektir.

 

Hedef:

Bitkisel üretim alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanımlara sahip, yeni gelişmeleri takip ederek hayata geçirebilen, tarımsal üretimin her aşamasında karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik ulusal ve uluslar arası araştırma projeleri planlayabilecek, üretilen bilgi ve teknolojiyi üretici ve ilgili sektörlere aktarabilen Ziraat Mühendisleri yetiştirebilecek bir eğitim sunmak.

 

Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ DOKTORA DERECESİ verilecektir.

 

 

 

Düzeyi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Doktora programı 240 AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık (8 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”sinde tanımlanan “Üçüncü Düzey (Third Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”nde tanımlanan "8. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,“Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi(EQF-LLL)”nde tanımlanan "8. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

 

Kabul Koşulları

Kabul koşullarına Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere uygun olarak karar verilmektedir. Doktora programlarına başvuru ve kabul için gerekli koşullar hakkındaki bilgi, her akademik yılın başında üniversitenin web sayfasında duyurulur. Aşağıdaki koşullar hem Türk hem de yabancı uyruklu öğrenciler için geçerlidir:

•              Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü ile Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümlerinden yüksek lisans derecesi sahibi olmak

•              ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) en az 55 puan (veya eşdeğeri) almış olmak

•              Ulusal düzeyde yapılan YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) veya KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası düzeydeki IELTS (Uluslararası İngilizce Test Sistemi) veya TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı) yabancı dil sınavlarından yeterlilik almış olmak. Yabancı dil yeterliliği olmayan öğrenciler başvuruda bulunabilir ancak bu alandaki puanları 0 olarak değerlendirilecektir.

•              Yurtdışında Yüksek Lisans Derecesi almış adayların, Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almaları gerekmektedir.

•              ALES puanı 3 yıl geçerlidir.

•              Adayların şahsen başvurması gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgiler menüsünde yer alan Lisansüstü Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Yabancı öğrencilerin kabul koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0090 388 225 21 48

Faks: 0090 388 225 23 85

E-posta: erasmus@nigde.edu.tr

Web: http://www.nigde.edu.tr/uluslararasi/index.php

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar.

 

Program Profili

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Doktora Programı öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Doktora programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma ve Toprak alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere tarımsal bilgileri bitkisel üretim problemlerine uygulama, bitkisel üretimin farklı alanlarını anlama, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora Programının en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici tasarım etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora Programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Üçüncü Düzey, TYYÇ’de 8. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "8. Düzey" doktora derecesi

 

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

·          Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

·          Arazi Çalışması

·          Grup Çalışması

·          Laboratuvar

·          Okuma

·          Ödev

·          Proje Hazırlama

·          Seminer

·          Staj

·          Teknik Gezi

·          Web Tabanlı Öğrenme

·          Uygulama

·          Yerinde Uygulama

·          Mesleki Faaliyet

·          Sosyal Faaliyet

·          Tez Hazırlama

·          Alan Çalışması

·          Rapor Yazma

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Programdan mezun olan öğrencilerimiz kamuda T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde; özel ve kamu üniversitelerinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri (ör. Tariş, Çukobirlik, Pankobirlik vb.) bünyesinde; özel ve kamu bankalarında başta yetiştiricilik olmak üzere tohumculuk, fide ve fidan yetiştiren firmalar, yeşil alan tesisi ve çeşit geliştirme olmak üzere tarımla ilgili kamu ve özel özel sektör kuruluşlarında; tarımsal üretim işletmelerinde, analiz laboratuvarlarında, organik tarım işletmeleri ve tarımsal danışmanlık işletmeleri bünyesinde olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler. Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb. konularda kendi özel işletmelerini açabilirler.

 

Yeterlilik Ölçütleri&Yönetmelikler

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora Derecesi, tezini başarıyla savunmuş olan ve programdaki tüm derslerini en az CB ya da S notuyla geçmiş olan öğrencilere verilmektedir.

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne bakınız.

 

Akademik İlerleme Olanakları

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

 

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

Ara Sınav

Final Sınavı

Telafi Sınavı

Kısa Sınav

Ödev Değerlendirme

Proje Sunma

Bilgisayarla Sunum Yapma

Tez Sunma

Arazi ve Laboratuvar Çalışması Yürütme

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm yüksek lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

 

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve S notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Öğrencilerin başarı durumu; yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları 4.00 üzerinden hesaplanarak belirlenir ve her dönemin sonunda duyurulur. Bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, ders planında o yarıyılda bulunan derslerden alınması gerekenlerin ağırlıklı puanları toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yıllık dersler bahar yarıyılı akademik ortalamasına dâhil edilir. Genel akademik ortalama, öğrencinin öğrenim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün derslerden aldığı başarı notları esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Ders başarı notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

 

Not

Harf notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

0-49

FF

0.00

 

Diğer Notlar:

S (Başarılı): Kredisiz derslerde başarılı,

U (Başarısız): Kredisiz derslerde başarısız,

P (Devam Ediyor): Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,

EX (Muaf): Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,

NI (Dahil Değil): Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,

NA (Devamsızlık): Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız,

T (Transfer):Diğer bölüm veya üniversitelerden transfer edilen öğrencilerin dersten aldıkları not. CPA hesaplamalarına dahil edilmez. Transfer edilen ders notu

TB: 3.0 GANO ile kaldığı tek dersten başarılı. GNO hesaplarına dahil edilmez.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

 

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

-  Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programa yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS ders almak zorundadırlar.

-  Lisansüstü derslerin başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile genel sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için doktora programında dersten en az BB (80) alması gerekir.

-  Tezini hazırlayıp başarıyla sunmak gerekir.

 

Öğretim Türü

Niğde Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doktora programı tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

İletişim (Program Direktörü ya da Dengi)

Mevki

Adı Soyadı

Telefon

E-Posta

Bölüm Başkani

Prof.Dr. Ayhan GÖKÇE

+90 388 225 4472

ayhan.gokce@nigde.edu.tr

Bölüm Başkan Yard.

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

Yrd. Doç. Dr. Özgür Kıvılcım KILINÇ

+90 388 225 4479

+90 388 225 4473

ozgur.kilinc@nigde.edu.tr

cigdemserce@nigde.edu.tr

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa ÖZGEN

+90 388 225 4474

mozgen@nigde.edu.tr

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayhan GÖKÇE

ayhan.gokce@nigde.edu.tr

(0388) 225 4472

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

cigdemserce@nigde.edu.tr

(0388) 225 4473

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Özgür Kıvılcım KILINÇ

ozgur.kilinc@nigde.edu.tr

(0388) 225 4479

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa ÖZGEN

mozgen@nigde.edu.tr

(0388) 225 4474

Bölüm Farabi Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Halil TOKTAY

h.toktay@nigde.edu.tr

(0388) 225 4475

Bölüm Mevlana Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Hatıra TAŞKIN

hatirataskin1@gmail.com

(0388) 225 4478

Bölüm Web Sayfası Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Hatıra TAŞKIN

hatirataskin1@gmail.com

(0388) 225 4478

Bölüm Sekreteri

Öznur KILINÇDEMİR

 

(0388) 225 4470

 

 

 

 

Niğde Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, 51240 Niğde

 

 

 

 

İletişim Telefon

0090 (0388) 225 4470

 

 

İletişim Fax

0090 (0388) 225 4440