Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 11/07/1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, 1993-1994 döneminde Eğitim-Öğretime başlamıştır.

        Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Sanat Tarihi, İstatistik,Coğrafya, Biyoteknoloji ve Arkeoloji bölümleri mevcuttur. Fakültemizde dört yıllık lisans öğrenimi yanında, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı dört bölümde (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak üç bölümde (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyoloji ) olmak üzere toplam yedi bölümde yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı dört bölümde (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) doktora eğitimi yapılmaktadır.

      Fakültemiz bölümlerindeki 02.03.2015 tarihi itibariyle toplam lisans öğrenci sayısı 2190 olup, bunun 1498'i normal öğretim, 692’i ikinci öğretim öğrencilerinden oluşmaktadır. Fakültemizde öğrenim; Ekim ve Şubat aylarında başlayıp Güz ve Bahar Yarıyıllarında 14 hafta; ayrıca lisans öğrencileri için Yaz Okulu (7 hafta) yapılmaktadır. Lisans öğrenim süresi 8 yarıyıl. Yüksek lisans programı 4 yarıyıl, doktora programı ise 10 yarıyıldır.

       Fakültemizde 18.03.2015 tarihi itibariyle  17 Profesör, 38 Doçent, 48 Yardımcı Doçent olmak üzere 103 öğretim üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 11 Araştırma Görevlisi görev yapmakta. 35. maddeye göre 17 Araştırma Görevlisi de  yurtiçinde diğer Üniversitelere görevlendirilmiştir.

       Fakültemizde toplam 133 Öğretim elemanı ile birlikte  23 idari personel ve 4 Koruma Güvenlik Görevlisi görev yapmaktadır. Kampüste bulunan Üniversite Bilgi İşlem Merkezi ve bölümlerdeki mikrobilgisayarlar ile araştırmalar için gerekli bilgisayar desteği sağlanmaktadır. Fakültemiz 3 bloktan oluşmakta olup; A Blokda idari ve öğretim elemanları odaları, Ek Binada sınıf, öğretim elemanları ve öğrenci kantini, C Blokta sınıf, laboratuar ve öğretim elemanları odalarından oluşmaktadır. Fakülte, 35.000 m2 kapalı alana sahiptir. Fakültede 1 anfi (157 kişilik), 1 konferans salonu(533 kişilik), 11 adet Fizik Lab. (1345 m2), 23 adet Kimya Lab. (1050 m2), 12 Biyoloji Lab. (1175 m2), 1 adet Bilgisayar Lab. (120 m2) ve bir adet kantin (280 m2) bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerimizin güncel bilgi, araştırma, analiz, yorum ve sunum yetenekleri geliştirilirken, kulüp faaliyetlerinde yer almaları, müzik, spor, tiyatro gibi sosyal ve sanatsal etkinliklere katılımları teşvik edilerek kişisel ve sosyal yeteneklerini geliştirme konusunda olanaklar sunulmaktadır.

Haber ve Duyurular