Akademik Kadro
Unvanı : Doç. Dr.
Adı : Fatih
Soyadı : ÖZCAN
Bölümü : İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı : Yapı
Doğum Yeri ve Tarihi : Gazibey | 01.07.1974
E-Posta : fozcan@nigde.edu.tr
Web Adresi :
Öğrenim Durumu | Görevler | Dersler | Yayınlar | Projeler | Burslar | Etkinlikler | İdari Görevler | Tamam.Yüksek Lisans Tezleri | Tamam. Doktora Tezleri | Özgeçmiş
Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Müh.

Erciyes

1996

Y. Lisans

İnşaat Müh.

Niğde

1999

Doktora

İnşaat Müh.

Çukurova

2005

Görevler

Arş.Gör.              Müh.Mim. Fakültesi, Niğde Üniversitesi                                             1998-2000

Arş.Gör.              Müh.Mim. Fakültesi, Çukurova Üniversitesi                                      2000-2005

Yrd.Doç.Dr.        Müh.Mim. Fakültesi, Niğde Üniversitesi                                              2005-

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

Malzeme Bilimi

3

0

56+43

Yapı İşletmesi

3

0

36

Bitirme Ödevi

0

2

4

Beton Teknolojisi (Fen Blm.Enst)

3

0

3

Yapı Prj.  Planlanması(Fen Blm.Enst)

3

0

3

İlkbahar

Yapı Bilgisi

2

0

44+42

Bitirme Ödevi

2

0

4

Beton Katkı Malzlr.(Fen Blm.Enst)

3

0

3

Yapı Prj. Yönetimi (Fen Blm.Enst)

3

0

3

2009-2010

Güz

Malzeme Bilimi

3

0

41+45

Yapı İşletmesi

3

0

35

Bitirme Ödevi

0

2

4

Beton Teknolojisi (Fen Blm.Enst)

3

0

2

Yapı Prj. Planlanması (Fen Blm.Enst)

3

0

2

İlkbahar

Yapı Malzemesi

2

2

45+40

Yapı Bilgisi

2

0

38+42

Bitirme Ödevi

0

2

4

Beton Katkı Malzlr. (Fen Blm.Enst)

3

0

2

Yapı Prj. Yönetimi (Fen Blm.Enst)

3

0

2

Eserler

Yayınlar

      Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

  1. Özcan, F., Atiş, C.D., Karahan, O., Uncuoğlu, E., Tanyıldızı, H., (2009) “Comparison of artificial neural network and fuzzy logic models for prediction of long-term compressive strength of silica fume concreteAdvances in Software Engineering,40, 856-863.
  2. Sarıdemir, M., Topcu,  Ib., Ozcan, F. And Severcan, M.H., (2009) “Prediction of Long-term Effects of GGBFS on Compressive Strength of Concrete by Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic”, Construction and Building Materials, 23(3), 1279-1286.
  3. Kılıç, A., Atiş, C.D., Teymen, A., Karahan, O.,Özcan, F., Bilim, C., Özdemir M.,(2008) “The influence of aggregate types on the strength and abrasion resistance of high strength concrete”, Cement and Concrete Composites, 30, 290-296.
  4. Atiş, C.D., Özcan, F., Kılıç A., Karahan O., Bilim C. And Severcan M.H., (2005) “Influence of Dry and Wet Curing Conditions on Compressive Strength of Silica Fume Concrete”, Building and Environment,40(12),1678-1683.
  5. Atiş, C. D., Sevim, U.K., Özcan, F., Bilim C., Karahan, O., Tanrıkulu, A. H., Eksi, A., (2004) “Strength Properties Of Roller Compacted Concrete Containing A Non-Standard High Calcium Fly Ash”, Materials Letters,58 (9) 1446-1450.
  6. Kılıç, A., Atiş, C. D., Yaşar, E., Özcan, F., (2003) “High-Strength Lightweight Concrete Made with Scoria Aggregate Containing Mineral Admixtures”, Cement and Concrete Research,40(33), 1595-1599.
  7. Atiş, C. D., Bilim, C., Özcan, F.,Akçaözoğlu, K., Sevim, U. K., (2002)The Use of a Non-Standard High Calcium Fly Ash in Concrete and Its Response to Accelerated Curing”, Materiales de Construccion, 52 (267), 5-17.

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1.Atiş, C. D., Özcan, F., Akçaözoğlu, K., Sevim, U. K., Bilim, C.,(2004) “Compressive Strength of Roller Compacted Concrete Containing a Non-Standard High Calcium Fly Ash”, 9th International Symposium on Concrete Roads,  İstanbul, Turkey.

2.Akçaözoğlu, K., Atiş, C. D., Özcan, F., (2002) “Su Çimento Oranının Beton Dayanımına Etkisi İle Çimento Miktarı ve Isı Artışının Agrega Granülometrisinden Etkilenmesi”, 5. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, ACE 2002, İTÜ, İstanbul, Türkiye.

3.Atiş, C. D., Tartici, H., Sevim, U. K., Özcan, F., Akçaözoğlu, K.,  Yüzgeç, C., (2002)  “Afşin-Elbistan Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği”, 5. Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, ACE 2002, İTÜ, İstanbul, Türkiye.

4.Atiş, C. D., Özcan, F., Sevim, U. K., Akçaözoğlu, K., (2002) “Afşin Elbistan Uçucu Külü içeren Harç Numunelerin Dayanim ve Kuruma Rötre Özellikleri”, 4. Gap Kongresi Bildiriler Kitapçığı, Şanlıurfa,Türkiye.

5.Atiş, C. D., Tartici, H., Sevim, U. K., Özcan, F., Akçaözoğlu, K., Yüzgeç, C.,(2002) “Afşin-Elbistan Uçucu Külü İçeren Betonların Basınç ve Yarılma Çekme Dayanımı”, 4. Gap Kongresi Bildiriler Kitapçığı, Şanlıurfa,Türkiye.

       Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Atiş, C.D., Özcan, F., Karahan, O., Bilim, C., Sevim, U.K., Demir, A., (2003) “Silis Dumanı Kullanımının Beton Basınç Dayanımı Üzerindeki Etkisi”, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı: 2003/4, 121-124.

2.Akçaözoğlu, K., Atiş, C. D., Özcan, F., (2001) “Yıkanmış ve Yıkanmamış Agrega ile Üretilen Beton Dayanımlarının Karşılaştırılması”. Adana Müteahhitler Birliği Dergisi, 4-5.

3.Atiş, C. D., Akçaözoğlu, K., Özcan, F., (2000) “Su-Çimento Oranının Beton Dayanımına Etkisi”, Ç. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt:15, Sayı:1-2, 91-97.

4.Akçaözoğlu, K., Atiş, C. D., Özcan, F., (2000) “Agrega Tane Boyutu Dağılımının Çimento Miktarına Etkisi”, Ç. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt:15, Sayı:1-2, 117-123.

               Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Özcan, F., Atiş, C.D., Karahan, O., (2006) “Su/Bağlayıcı Oranı, Bağlayıcı Dozajı, Silis  Dumanı ve Kürün Ultrasonik Hız Üzerindeki Etkisi ile Dayanım-Ultrasonik Hız İlişkileri”, Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu YOGS 2006, Denizli.

2. Özcan, F., Atiş, C.D., Karahan, O., Bilim, C., (2005) “Silis Dumanının ve Kür Şartlarının Harç Basınç Dayanımına Etkisi”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, İMO Antalya Şubesi, Antalya.         

 3.Atiş, C.D., Özbebek, İ., Özbebek, H., Paksoy, B.G., Özcan, F., Bilim, C., Karahan, O., Sevim,U.K., (2004) “Beton Basınç Dayanımını Etkileyen Bazı Faktörlerin “S/Ç Oranı, Çimento Miktarı Ve Tipi, Kür Şartları, Silis Dumanı İçeriği, Karıştırma Zamanı ve Sırası” İrdelenmesi”, Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, YTÜ, İstanbul.

4.Atiş, C. D., Özcan, F., Akçaözoğlu, K., Sevim, U. K., Bilim, C.,(2001)   “Afşin – Elbistan Uçucu Külü İçeren Silindirle Sıkıştırılabılen Betonların Basınç Dayanımı” 3. Kentsel Altyapı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eskişehir.

Projeler
Alınan Burslar
Yapılan Etkinlikler ve Etkinliklerde Görevler
İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcılığı:  24.09.2007-02.04.2008 ve 01.08.2008-26.06.2009 tarihleri arası

 Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı:   27.01.2006-19.07.2010

Tamamlatılan Yüksek Lisans Tezleri

1. Dolğun, O.,Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Öğütülmüş Pomza Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

2. Kaymak, H.,Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Metakaolin ve Kalsit Kullanımı, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Tamamlatılan Doktora Tezleri
Özgeçmiş

Özgeçmiş için tıklayınız