Akademik Kadro
Unvanı : Prof. Dr.
Adı : Kutsi Savaş
Soyadı : ERDURAN
Bölümü : İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı : Hidrolik
Doğum Yeri ve Tarihi : Denizli | 04.05.1970
E-Posta : kserduran@nigde.edu.tr
Web Adresi :
Öğrenim Durumu | Görevler | Dersler | Yayınlar | Projeler | Burslar | Etkinlikler | İdari Görevler | Tamam.Yüksek Lisans Tezleri | Tamam. Doktora Tezleri | Özgeçmiş
Öğrenim Durumu

 

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 İnşaat Mühendisliği

1992

Yüksek Lisans

Newcastle upon Tyne Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

1997

Doktora

Newcastle upon Tyne Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

2001

Görevler

         Arş. Gör.                         Niğde Üniversitesi, Aksaray Müh. Fakültesi                    1993-1995


Dr. Arş. Gör.                   Lancaster Üniversitesi,  Coğrafya Bölümü                      2001-2003


Dr. Misafir Öğr. Üye.    Newcastle upon Tyne Üniversitesi, İnş. Müh. Böl.         2001-2003


Dr. Arş. Gör.                  Niğde Üniversitesi  Müh.-Mim. Fakültesi                         2003-2004


Yrd. Doç. Dr.                  Niğde Üniversitesi  Müh.-Mim. Fakültesi                         2004-2007


Doç. Dr.                           Niğde Üniversitesi  Müh.-Mim. Fakültesi                        2007--2010


        Doç. Dr.                           Sharjah Amerikan Üniversitesi  Müh. Fakültesi             2010--2012


        Prof. Dr.                           Niğde Üniversitesi  Müh.-Mim. Fakültesi                        2013--

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

LİSANS DERSLERİ

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

Su Kaynakları

4+0

Bitirme Ödevi

0+2

Hidrolik

4+0

Yabancı Dil IV

3+0

Sayısal Analiz

2+0

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

Nümerik Hidrolik

3+0

Matematiksel Modelleme ve Prog. Tek.

2+0

Yeraltı Suyu Hidroliği

2+0

İnşaat Müh. İleri Hidrolik Uygulamaları

3+0

 

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


 • ERDURAN, K. S. “Fourth order finite volume solution to shallow water equations and applications”, Int. J. Numer. Meth. Fluidsvol. 73 (7), 637-659, 2013.

 • Atabay, S., J. Abdalla, K. S. ERDURAN, M. Mortula ve G. Seckin “Prediction of backwater level of bridge constriction using ANN” Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Water Management, vol. 166 (10), 556-570, 2013.

 • ERDURAN, K.S. “An integrated numerical model for vegetated surface and saturated subsurface flow interaction”, Appl. Math. Mech.  –Engl. Ed., 33 (7), 881-898, 2012.

 • ERDURAN, K.S., G. Seckin, S. Kocaman ve S. Atabay “3D numerical modelling of flow around a skewed bridge crossing”, Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, 6 (3), 475-489, 2012.

 •  Seckin, G., M. Cobaner, H. Cagatay, S. Atabay ve K. S.  ERDURAN “Bridge afflux estimation using AI systems” Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Water Management, vol. 164 (6), 283-293, 2011.
 • Kocaman, S., G. Seckin, ve K. S. ERDURAN “3D model prediction of flow profiles around bridges” Journal of Hydraulic Research, vol. 48 (4), 521-525, 2010.
 • ERDURAN,K. S., “Further application of hybrid solution to another form of Boussinesq equations and comparisons,” Int. J. Numer. Meth. Fluids, 53(5), 827-849 (2007).
 • ERDURAN,K. S., S. Ilic ve V. Kutija, “Hybrid finite-volume finite-difference scheme for the solution of Boussinesq equations,” Int. J. Numer. Meth. Fluids, 49(11), 1213-1232 (2005).
 • ERDURAN, K. S., V. Kutija ve C. R. Macalister, “Finite volume solution to integrated shallow surface-saturated groundwater flow,” Int. J. Numer. Meth. Fluids, 49(8), 763-783 (2005).
 • ERDURAN, K. S. ve V. Kutija, “Quasi three-dimensional numerical model for flow through flexible, rigid, submerged and non-submerged vegetation,” Journal of Hydroinformatics, 5(3), 189-202 (2003).
 • ERDURAN, K. S., V. Kutija ve C. J. M. Hewett, “Performance of finite volume solutions to the shallow water equations with shock-capturing schemes,” Int. J. Numer. Meth. Fluids, 40(10), 1237-1273 (2002).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler


 • ILIC, S., K.S., ERDURAN ve V., KUTIJA. (2004). A numerical solution of the Boussinesq equations based on a Godunov-type FVM. Proc. 29th Int. Conf. on Coastal Engineering 2004.Cilt:1, s. 94-105, ASCE American Society of Civil Engineers, Lisbon, Portugal.
 • KUTIJA, V. ve K.S., ERDURAN. (2004). An integrated model for flow in wetlands.Proc. 6th Int. Conf. on Hydroinformatics. Cilt:1, s. 285-292, World Scientific, Singapore.
 • ERDURAN, K.Sve V., KUTIJA. (2003). Numerical model for flow through flexible vegetation.Proc. 30th IAHR Congress. Theme C, Cilt:2, s. 31-38, IAHR, Thessaloniki, Greece.
 • ERDURAN, K.S, V., KUTIJA ve C. J. M., HEWETT. (2002). Finite volume solution for flow in a channel with a step on its bottom.Proc. 5th Int. Conference on Hydroinformatics, 2002 Cardiff. Cilt:1, s. 82-88, IWA, London, UK.
 • ERDURAN, K.S,  C. R., MACALISTER ve V., KUTIJA. (2001). Monitoring and modelling shallow surface and groundwater flow in mires: Part B: Monitoring flow processes.EGS XXVI General Assemply, Cilt:3, CD-ROM-GRA3-2857.pdf, European Geophysical Society, Nice, France.
 • MACALISTER, C. R., K.S, ERDURAN  ve V., KUTIJA. (2001). Monitoring and modelling shallow surface and groundwater flow in mires: Part A: Monitoring surface hydrology and ecology.EGS XXVI General Assemply, Cilt:3, CD-ROM-GRA3-2864.pdf, European Geophysical Society, Nice, France.
 • ERDURAN, K.Sve V., KUTIJA. (2001). Applications of finite volume method with Osher scheme and split technique on different types of flow in channel.Godunov Methods Theory and Applications, Oxford. s. 285-291, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, USA.
 • HEWETT,  C. J. M., K.S, ERDURAN  ve V., KUTIJA. (2000). Breaking the Taboos: Stability of finite difference for the solution of flow problems.Proc. 4th Int. Conference on Hydroinformatics 2000. Abstract Volume –p.233, CD-ROM – NE1:022.pdf, IAHR, Iowa, USA.
 • ERDURAN, K.S,  C. J. M., HEWETT  ve V., KUTIJA. (2000). An investigation of a straight channel assumption for meandering channels.Proc. 4th Int. Conference on Hydroinformatics 2000. Abstract Volume –p.126, CD-ROM – EW-8:229-1046.pdf, IAHR, Iowa, USA.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


 • SEÇKİN, G., ATABAY, S., ERDURAN, K.S., YURTAL, R.Akarsular Üzerindeki Köprülerin Sebep Olduğu Kabarmaların Tayini.İMO Teknik Dergi, TMMOB, cilt:11, sayı:4. s.2231-2240.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


 •  ERDURAN, K.S. ve İ., ÖZKAN. (2007). Bitki karakteristiklerinin zamanla değişmeyen üniform akım üzerinde etkilerinin incelenmesi. III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu. DSİ, 10–14 Eylül, İzmir.
 • ERDURAN, K.S. (2007). Sığ su denklemlerinin sonlu hacimler yöntemi esaslı çözümleri üzerine bir araştırma. III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu. DSİ, 10–14 Eylül, İzmir.
 • Sivrikaya, O., S.B., Çoşkun veK.S., Erduran. (2006). Kohezyonlu Zeminlerde Konsolidasyonun Diferansiyel Kuadratür Metotu ile Analizi. 11. Ulusal Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Kongresi, CD-ROM – 351-360, Trabzon.
 • SEÇKİN, G., S., ATABAY, R., YURTAL veK.S., Erduran. (2006). Akarsular üzerindeki köprü ayaklarının sebep olduğu kabarma miktarının laboratuar deneyleriyle incelenmesi. 3. GAP Mühendislik Kongresi, 491-498, Şanlıurfa.

         Diğer yayınlar


 • ILIC, S., K.S., ERDURAN ve Y. GUNAWARDENA. (2003).Composite modelling for coastal protection. Poster Presentation, Geograpy Department, Lancaster University, UK.
Projeler
 • Finite-Volume Numerical Models for Prediction of Nearshore Circulation, UK Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) Project, GR/R79227/01,  Recognized Researcher, 2003.
Alınan Burslar
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu.
Yapılan Etkinlikler ve Etkinliklerde Görevler
İdari Görevler
 • Bölüm Başkan Yrd.                   Niğde Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği  Bölümü    2004-2005
 • Dekan Yrd.                                  Niğde Üniversitesi  Müh. Mim. Fakültesi     2004.
 • Hidrolik ABD Başkanı               Niğde Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği  Bölümü    2004-
 • Bölüm Kurulu Üyesi                  Niğde Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği  Bölümü    2004-
 • Bölüm Erasmus Koordi.          Niğde Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği  Bölümü    2005-2006
 • Bölüm Başkanı                          Niğde Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği  Bölümü    2008-2010
 • Fakülte Kurulu Üyesi                Niğde Üniversitesi  Müh. Mim. Fakültesi                    2008-2010
 • Fakülte Kurulu Seç. Üye.         Niğde Üniversitesi  Müh. Mim. Fakültesi                    2008-2010
 • Fen Bil. Ens. Kurulu Üyesi      Niğde Üniversitesi  Müh. Mim. Fakültesi                    2008-2010
 • Fakülte Yön. Kurulu Üyesi       Niğde Üniversitesi  Müh. Mim. Fakültesi                    2009-2010
 • Dekan Yrd.                                  Niğde Üniversitesi  Müh. Fakültesi                             2012-2013
 • Dekan                                          Niğde Üniversitesi  Müh. Fakültesi                             2013-
 • Hidrolik ABD Başkanı               Niğde Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği  Bölümü    2013-
 • Bölüm Kurulu Üyesi                  Niğde Üniversitesi  İnşaat Mühendisliği  Bölümü    2013-
 • Fakülte Kurulu Üyesi                Niğde Üniversitesi  Müh. Fakültesi                              2013-
 • Fakülte Yön. Kurulu Üyesi       Niğde Üniversitesi  Müh.           Fakültesi                    2013-
 • Senato Üyesi                              Niğde Üniversitesi                                                          2013-
 • Yönetim Kurulu Üyesi              Niğde Üniversitesi                                                          2013-
 • Fakülte Yön. Kurulu Üyesi       Niğde Üniversitesi  Mim. Fakültesi                             2014-
 •  
Tamamlatılan Yüksek Lisans Tezleri
 • ÖZKAN, İlker. (2007). Bitki örtüsü ile kaplı alanlarda bitki karakteristiklerinin akış üzerinde etkilerinin nümerik olarak irdelenmesi. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Tamamlatılan Doktora Tezleri
Özgeçmiş

Özgeçmiş İçin Tıklayınız