Maden Yatakları - Jeokimya

Anabilim Dalı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Mehmet ŞENER (Başkan)

msener@nigde.edu.tr 225 22 60 - 225 22 61

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman LERMİ

alermi@nigde.edu.tr 225 22 68

Yrd. Doç. Dr. Ali TÜMÜKLÜ

alitum@nigde.edu.tr 225 22 70

Yrd.Doç.Dr. Semiha İLHAN

semihailhan@nigde.edu.tr
225 22 17

Yrd.Doç. Dr. Sinan ALTUNCU

saltuncu@nigde.edu.tr 225 40 08