Genel Bilgi

Niğde Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma Programı adıyla 2012-2013 yılında önlisans öğrencisi alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümümüzde 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölümü yaklaşık her yıl 50 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte staj eğitimi tamamlayan öğrenciler Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı unvanını almaktadır.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler güvenlik sektöründe çeşitli kademelerde çalışmakla birlikte, DGS sınavlarına girerek, Sosyal Hizmet Bölümüne, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Açık öğretim fakültelerinin İşletme ve İktisat bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir. Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Niğde Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksekokul yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. Niğde Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır. Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Temel Güvenlik bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, Güvenlik sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı, evrensel ve pratik düşünebilen, sorumluluk duygusuna sahip, yenilikçi, katılımcı, güvenilir, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı yetiştirmektir. Uygulama sahası imkanlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde sektörde aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA MESLEK ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.

Özel Güvenlik ve Koruma Programı önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sınavında başarılı olanların YGS-5 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

 

İletişim:

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi Süleyman Fethi Caddesi NİĞDE

 

Öğrenci İşleri: 0 388 211 28 93

Bölüm Sekreteri: 0 388 211 28 79

Fax: 0 388 211 28 75

 

E-mail: nsbmyo@nigde.edu.tr

Web: http://www.nigde.edu.tr/ozelguvenlikvekoruma

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Üniversitesi, Kampüs, BorYolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@nigde.edu.tr

Web: http://www.nigde.edu.tr/uluslararasi/index.php

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Özel Güvenlik ve Koruma Programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Önlisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak Liman Güvenliği, Havalimanı Güvenliği, Müsabaka Güvenliği, Tesis Güvenliği alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere farklı güvelik alanlarını anlama, Güvenlik alanında uzmanlaşma ve yaratıcı ve birleştirici etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 8-Hizmetler

ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 8, Alt Categorisi: 861 - Mesleki ağırlıklı önlisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 86 - Güvenlik Hizmetleri

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Mesleki ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Özel Güvenlik ve Koruma Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Güvenlik sektörünün küresel bir doğaya sahip olmaları, Türkiye, Avrupa ve başka yerlerde kariyer imkanları sunmaktadır. Mezunlarımız kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre Liman Güvenliği, Havalimanı Güvenliği, Müsabaka Güvenliği, Tesis Güvenliği Kamu ve Özel Güvenlik sektörlerinin pek çok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız, Liman, Havalimanı, Spor Müsabakaları, Tesislerin Güvenliği gibi faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda ve kamu sektörlerinde istihdam olanağı bulabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili alanların lisans programlarına başvurarak lisans eğitimine devam edebilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
 • 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Açık öğretim fakültelerinin İşletme ve İktisat alanlarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
 • 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Haber ve Duyurular