Sosyal Bilimleri Enstitüsü 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

T.C.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 9. ve 14. Maddeleri uyarınca 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Kontenjan

Beden Eğitimi ve Spor

 

20

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

20

Muhasebe - Finansman

20

Yönetim ve Organizasyon

5

İktisat

 

20

Kamu Yönetimi

 

15

Güzel Sanatlar

Müzik Eğitimi

10

Resim İş Eğitimi

7

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

15

Sınıf Öğretmenliği

10

Eğitim Bilimleri

 

3

Türkçe Eğitimi

 

10

Tarih

Yakınçağ Tarihi

10

Ortaçağ Tarihi

3

Türk Dili ve Edebiyatı

 

25

DOKTORA

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Kontenjan

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

5

Muhasebe - Finansman

5

Yönetim ve Organizasyon

3

Tarih

Yakınçağ Tarihi

1

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

 1. Öğrenim görmek istedikleri Lisansüstü Programı belirtir dilekçe (Enstitüden alınacaktır).
  Doktora Programları Başvuru Dilekçesini buradan indirebilirsiniz.
  Yüksek Lisans Programları Başvuru Dilekçesini buradan indirebilirsiniz.

 2. Özgeçmiş Belgesi
  Özgeçmiş Belge Örneğini buradan indirebilirsiniz.
   
 3. Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 4. Doktora Programlarına başvuru için Yabancı Dil Belgesinin aslı veya onaylı örneği zorunludur. Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuruda ise VARSA Yabancı Dil Belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf (Bayanlar başı açık, erkekler sakalsız).
 8. Transkript (Not Durum) Belgesi veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığı YÖK çevrim tablosuna göre yapılacaktır.)

Not: Onaylı Belge getiremeyen adaylar, belgelerinin fotokopilerini asıllarıyla birlikte yanlarında hazır bulunduracaklardır. Enstitümüzce belgelerin asılları kontrol edildikten sonra fotokopileri onaylanacak ve asılları adaya tekrar teslim edilecektir.

Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmemektedir !

Başvuru İçin Gerekli Şartlar :

 1. Yüksek lisans programlarına ALES’ten (SÖZ veya EA) en az 55 puan alanlar başvurabileceklerdir.
 2. Doktora programlarına başvuru yapabilmek için; adayın yüksek lisans eğitimini doktoraya başvurduğu alanda yapmış olması; lisans derecesi ile doktora programlarına başvuracak adayların fakülte/yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmaları gerekir.
 3. Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten (SÖZ veya EA) en az 70 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 olması, doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten (SÖZ veya EA) en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
 4. Doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.
 5. Yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil ön şart değildir. Ancak yabancı dil puanı olanların bu puanları değerlendirilmeye dâhil edileceğinden Yabancı Dil Belgesi bulunanlar başvuru sırasında bu belgelerini vermelidir.
 6. ALES puanı 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir. Ancak Niğde Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek lisansüstü programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.
 7. Adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya diğer yolla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında istenen belgeleri eksik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 8. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na başvuracak adayların “Ulusal Üniversitelerin Fen-Edebiyat, Edebiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinden mezun olmaları” gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Tüm Anabilim ve Bilim Dallarında; adayların puanları değerlendirilerek en yüksek puan ortalamasına sahip olan adaydan başlanarak aşağı doğru sıralanacak ve toplam kontenjan sayısının 3 (üç) katına kadar aday mülakat sınavına alınacaktır. Sıralama yapıldıktan sonra mülakata girecek adayların listesi Enstitü web sayfasından (http://www.nigde.edu.tr/sbe) ilan edilecektir.

Adayların ALES puanı, Mezuniyet Notu, (varsa) Yabancı Dil Puanı ve Mülakat Sınav Puanı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılacaktır.

Başarı puan hesaplaması BP=ALES x %50 + Mezuniyet Notu x %20 + Yabancı Dil Puanı x %15 + Mülakat Sınavı Puanı x %15 şeklindedir. Tezli Yüksek Lisans Programlarına kabul için hesaplanan bu puanın 100 tam not üzerinden 55 puan olması, Doktora Programlarına kabul içinse hesaplanan bu puanın 100 tam not üzerinden 60 puan olması gerekmektedir. Ayrıca, mülakat baraj puanı 100 tam not üzerinden 50 puan olup, daha aşağı puan alan adaylar başarısız olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Adresi:

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kampus / NİĞDE

Başvuru Tarihleri                  : 02 Ağustos – 16 Ağustos 2010

Mülakat Sınav Tarihi            : 25 Ağustos 2010

Sınav Yeri                               : Niğde Üniversitesi Enstitüler Binası

     Kampus/NİĞDE

 (Not: Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi’ne başvuran adayların sınavları Şehir Merkezindeki Eski Rektörlük Binası Yanındaki Bölümlerinde yapılacaktır.)

Sınav Saati                             : 10:00

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 1. Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
 2. ALES belgesinin aslı veya noter  onaylı örneği.
 3. Transkript (Not Durum) Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
 4. Yabancı Dil Belgesininaslı veya noter onaylı örneği.
 5. Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal kağıdı.
 6. Öğrenci katkı payı makbuzu.
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için). Eylül–2010 tarihli belgeler kabul edilecektir.
 8. Dört adet vesikalık fotoğraf (Bayanlar başı açık, erkekler sakalsız) .

Kesin Kayıt İçin Gerekli Sosyal Bilimler Enstitüsü Formları:

Doktora Programları Kesin Kayıt Formunu buradan indirebilirsiniz.

Yüksek Lisans Programları Kesin kayıt Formunu buradan indirebilirsiniz.

Taahütname Belgesi (Doktora-Yüksek Lisans Programları ) buradan indirebilirsiniz.


Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:

Asil Adaylar         : 20-23 Eylül 2010 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde  yapılacaktır.

Yedek Adaylar    : 24 Eylül 2010 tarihinde mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.


Bilgi için telefon       :
0.388.225 24 02 – 225 24 06