Üniversitemizin 24.08.2010 Tarihli YÖK Duyurular Sitesinde İlan Edilen Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Öğretim Elemanı Alım İlanı Giriş Sınavı Sonuçları

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı (Araş. Gör.)

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (Araş. Gör.)

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı (Araş. Gör.)

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı (Araş. Gör.)

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı (Araş. Gör.)

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı (Araş. Gör.)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı (Araş. Gör.)

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı (Araş. Gör.)

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı (Araş. Gör.)

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları Jeokimya Anabilim Dalı (Araş. Gör.)

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (Araş. Gör.)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı (Okutman)

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı (Okutman)

Türk Dili Bölüm Başkanlığı (Okutman)

Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi (4. Derece)

Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi (5. Derece)