Mehmet Emin Çalışkan

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Yumrulu Bitkiler Genetiği ve Islahı

Bitki Fizyolojisi

 

Telefon: 90 388 225 44 61-62

e-posta: caliskanme@nigde.edu.tr

 

Öğrenim Durumu

Lisans

Çukurova Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri

1991

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri

1994

Doktora

Çukurova Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri

1997

 

Akademik Unvanlar :

Araş. Gör.

Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

1993-1998

Yrd.Doç.Dr

Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

1998-2003

Doç.Dr.

Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

2003-2009

Prof.Dr.

Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

2009-2013

Prof.Dr.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak., Niğde Üniversitesi

2013+

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri         :

 1. Yiğitbaşı, S., “Hatay Yöresi Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Hasat Tarihinin Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates Çeşitlerinin Yumru Verimi ve Kalitesi ile Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri”, Mustafa Kemal Üniversitesi (2002).
 2. Güngör, H., “Gerçek Patates Tohumu (GPT) ve Yumru ile Çoğaltılan Patates Çeşitlerinin Büyüme, Gelişme ve Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Mustafa Kemal Üniversitesi (2004).
 3. Öcal, M. “Farklı bölgelerden alınan patates tohumlukların turfanda üretim koşullarındaki büyüme ve verim özelliklerinin karşılaştırılması”, Mustafa Kemal Üniversitesi (2009).
 4. Nam, M. “Patates çeşitlerinin yüksek sıcaklık stresine toleranslarının büyüme ve verim parametreleri ile hücre zarı stabilitesi yöntemine göre belirlenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2010).
 5. Ünlenen, L.A., “Patates Islahında Erken Generasyon İçin Güvenilir Seleksiyon Kriterlerinin Belirlenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi (2010).
 6. Cağlı, A., “Türkiye’de Yetiştirilmekte Olan Patates Çeşitlerinin Yüksek Sıcaklığa Toleranslarının in vitro Koşullarda Belirlenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi (2011).
 7. Karaat, E.F., “Ana Ürün ve Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde farklı Büyüme Düzenleyicileri Uygulamalarının Bitki gelişimi ile Yumru Verimi ve Kalitesine Etkileri”, Mustafa Kemal Üniversitesi (2011).
 8. Yücel, E., “Yeni Islah Edilen Patates Hatlarının Meristem Kültürü ile Boğum Kültürüne Tepkileri” Mustafa Kemal Üniversitesi (2012).
 9. Bülbül, M.K. "Bazı Patates Islah Hatlarının Turfanda ve Ana Ürün Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi" (devam ediyor).

 

Doktora Tezleri           :     

 1. Ünlenen, L.A. “Bazı Patates Çeşitlerinin Siğil Hastalığına Dayanıklılık Yönünden Taranması ve farklı Melez Kombinasyonlarında Dayanıklılığın Kalıtımı Üzerine Araştırmalar" (devam ediyor).
 2. Cerit, C.S. “Patateste Kuraklığa Dayanıklılığın Tarla Koşullarında Fenotiplenmesi" (devam ediyor).

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Çalışkan, M.E., Günel, E., Çağar, A., Mert, M., “Effect of sowing dates on phenological development, yield and oil content of sunflower in a Mediterranean-type environment”. Indian Journal of Agronomy, 47 (3), 427-432 (2002).
 2. Çalışkan, M.E., Kılıç, Ş., Günel, E., Mert, M., The Effects of Farmyard Manure and Mineral Fertilization on Growth and Yield of Early Potato under the Mediterranean Conditions in Turkey. Indian Journal of Agronomy, 49, 198-200 (2004).
 3. Onder, S., Caliskan, M. E.,  Onder, D. , Caliskan, S., “Different irrigation methods and water stress effects on potato yield and yield components”. Agricultural Water Management, 73, 73-86 (2005).
 4. Mert, M., Aslan, E., Akiscan, Y. and Caliskan, M.E., “Response of cotton (Gossypium hirsutum L.) to different tillage systems and intra-row spacing”. Soil & Tillage Research, 85, 221-228 (2006).
 5. Yetisir, H., Çalışkan, M.E., Soylu, S. and Sakar, M., “Some physiological and growth responses of watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. and Nakai] grafted onto Lagenaria siceraria to flooding”. Environmental and Experimental Botany, 58, 1-8 (2006). 
 6. Çalışkan, M.E., Ertürk, E., Söğüt, T., Boydak, E. and Arıoglu, H., “Genotype x environment interaction and stability analysis of sweetpotato”. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35, 87-99 (2007).
 7. Caliskan, S., Arslan, M., Üremiş, İ., Caliskan, M.E., “The effects of row spacing on yieldand yield components of full season and double-cropped soybean.” Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 31, 147-154 (2007).
 8. Çalışkan, M.E., Söğüt, T., Boydak, E., Ertürk, E., and Arıoglu, H., “Growth, yield and quality of sweetpotato (Ipomoea Batatas (L.) Lam.) cultivars in contrasting environments in Turkey”. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 31, 213-227 (2007).
 9. Caliskan, S., Caliskan, M.E., Arslan, M. and Arioglu H., “Effects of sowing date and growth duration on growth and yield of groundnut in a Mediterranean-type environment in Turkey”. Field Crops Research, 105, 131-140 (2008).
 10. Çalışkan, S., Çalışkan, M.E., Ertürk, E., Arslan, M. and Arıoglu, H., “Growth and development of Virginia type groundnut cultivars under Mediterranean conditions”. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Plant and Soil Science 58, 105-113 (2008).
 11. Çalışkan, S., Çalışkan, M.E., Arslan, M. “Genotypic differences for reproductive growth, yield, and yield components in groundnut (Arachis hypogaea L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry 32: 415-424 (2008).
 12. Caliskan, S., Ozkaya, I., Caliskan, M.E., Arslan, M. “The effects of nitrogen and iron fertilization on growth, yield and fertilizer use efficiency of soybean in a Mediterranean-type soil”. Field Crops Research 108: 126-132 (2008).
 13. Caliskan, M.E., Kusman, N., Caliskan, S. “Effects of plant density on the yield and yield components of true potato seed (TPS) hybrids in early and main crop potato production systems”. Field Crops Research 114: 223-232 (2009).
 14. Üremiş, İ., Caliskan, M.E., Uludağ, A., Caliskan, S., “Weed management in early-season potato production in the Mediterranean conditions of Turkey”, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15: 423-434 (2009).
 15. Kaya, S., Caliskan, M.E., “Effects of molasses and ground wheat additions on the quality of groundnut, sweetpotato, and Jerusalem artichoke tops silages”, African Journal of Agricultural Research, 5(9): 829-833 (2010).
 16. Çalışkan, M.E., Onaran, H., Arıoğlu, H., “Overview of the Turkish potato sector: Challanges, achievements and expectations”, Potato Research, 53: 255-266 (2010)
 17. Çalışkan, S., Erdoğan, C., Arslan, M., Çalışkan, M.E., "Comparison of organic and traditional production systems in chickpea (Cicer arietinum L.)", Turkish Journal of Field Crops, 18: 34-39.

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Çalışkan, M.E., “Early Potato Production in Turkey”. 26th International Potato Course: Production, Storage and Seed Technology, Reports by Participants, IAC, Wageningen, pp.144-150 (1997).
 2. Çalışkan, M.E., “Biomass Production and Harvest Index of the Potato in Relation With Stem Density Under the Mediterranean Conditions of Turkey”. 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento-Italy, s. 305-306, May 2-7 (1999).
 3. Günel, E., Çalışkan, M.E., Çalışkan, S., “Dry Matter Production and Partitioning Through the Whole Growth of the Potato Plant in Relation With Nitrogen Rate and Application Time in the Mediterranean Conditions.” 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento-Italy, s. 307-308, May 2-7 (1999).
 4. Çalışkan, M.E., Çalışkan, S., Günel, E., “The Effects of Nitrogen Rate Application Time on the Growth and Yield of the Early Potato Under the Mediterranean Conditions”. 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento-Italy, s. 309-310, May 2-7 (1999).
 5. Arıoğlu, H.H., Çalışkan, M.E., “Stem Density-Yield Relations in Early Potato Under the Mediterranean Conditions of Turkey”. 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento-Italy, s. 355-356, May 2-7 (1999).
 6. Çalışkan, M.E., İşler, N, Sarıhan, E., Günel, E., “Growth Analysis of Some Potato Cultivars Under the Mediterranean Conditions in Turkey”. 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento-Italy, s. 371-372, May 2-7 (1999).
 7. Çalışkan, M.E., Kılıç, Ş., Günel, E., “The Effects of Farmyard Manure and Mineral Fertilization on Growth and Yield of Early Potato under the Mediterranean Conditions in Turkey”, 15th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Hamburg-Germany, s. 108., 14-19 July (2002).
 8. Çalışkan, M.E., Çalışkan, S., “Effect of Different Mulching Systems on Growth and Yield of Potato in a Mediterranean-type Environment”, 15th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Hamburg-Germany, s. 213, 14-19 July (2002).
 9. Caliskan, M.E., Caliskan, S. and Arioglu, H., “Effects of Presprouting and Planting Date on Growth and Yield of Potato Crop in a Mediterranean Type Environment”. Agronomy Section Meeting of the European Association for Potato Research Mammaia, Romania, pp.189-196, 23-27 June (2004).
 10. Caliskan, M.E., Arıoğlu, H.H., Zaimoğlu, B., Çürük, U., Güllüoğlu, L., “The Effect of Cytozyme Crop Extra Application on Tuber Formation and Tuber Yield in Early Potato Production”. 16th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Bilbao-Spain, s. 216-219, 17-21 July (2005).
 11. Caliskan, M.E., Güngör, H., Caliskan, S., Arioglu, H.H., “Comparative Growth Analysis of Potato Plants Derived from Tuber and TPS in a Mediterranean Type Environment”. 16th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Bilbao-Spain, s. 329-332, 17-21 July (2005).
 12. Sertkaya, G., Caliskan, M.E., Uremis, I., Caglayan, K. C., Gazel, M., Sertkaya, E., Kaya, K., “Serological detection of main potato viruses in some potato cultivars and weeds in Hatay Province of Turkey”, Abstracts of the 13th European Association for Potato Research Virology Section Meeting, Aviemore, Scotland, UK, 17-22 June (2007).
 13. Sertkaya, E., Kaya, K., Sertkaya, G., Uremis, I., Caliskan, M.E., Caglayan, K. C., Gazel, M., “Investigation on population dynamics of main vector aphid species and their natural enemies on some potato cultivars and weeds in Amik plain of Turkey”, Abstracts of the 13th European Association for Potato Research Virology Section Meeting, Aviemore, Scotland, UK, 17-22 June (2007).
 14. Caliskan, M.E., Onaran, H., Kepenekçi, I., Altın, N., Toktay, H., Akbas, H., Kircalioglu, G., Kaya, C., Cebel, N., Yildirim, Z., Yilmaz, G., “ Studies on development of National Potato Seed Production System in Turkey”, 17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6-10 July 2008, Brasov-Romania, s.181-183 (2008).
 15. Caliskan, M.E., Caliskan, S., “Evaluation of yield performances of some potato cultivars from different maturity groups in a Medıterranean-type environment in Turkey”, 17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6-10 July 2008, Brasov-Romania, s.428-431 (2008).
 16. Çalışkan, M.E., Onaran, H., Arıoğlu, H., “Overview of the Turkish potato sector: Challanges, achievements and expectations”, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato (Ed. M.E. Çalışkan ve F. Arslanoğlu), 20-24 Eylül 2010, Nevşehir, Turkey, pp. 1-10 (2010).
 17. Onaran, H., Çalışkan, M.E., Bilgin, M.G., Cağlı, A., “The effects of seed category on growth and yield of some potato cultivars in Üçkapılı area, the new microzone for seed potato production in Turkey”, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato (Ed. M.E. Çalışkan ve F. Arslanoğlu), 20-24 Eylül 2010, Nevşehir, Turkey, pp. 170-175 (2010).
 18. Çalışkan, M.E., Kuşman, N., Çalışkan, S., 2010 “Growth and yield performance of different sized seed tubers derived from true potato seed (TPS) in contrasting environments in Turkey”, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato (Ed. M.E. Çalışkan ve F. Arslanoğlu), 20-24 Eylül 2010, Nevşehir, Turkey, pp. 230-240 (2010).
 19. Çalışkan, S. Çalışkan, M.E., “Effects of different organic production systems on growth and yield of potato”, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato (Ed. M.E. Çalışkan ve F. Arslanoğlu), 20-24 Eylül 2010, Nevşehir, Turkey, pp. 251-254 (2010).
 20. Çalışkan, M.E., Nam, M., Çalışkan, S., “Screening of potato cultivars against heat stres using cell membrane stability, growth and yield parameter”, 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 24-29 July 2011, Oulu, Finland, s.55 (2011).
 21. Çalışkan, M.E., Karaat, E.F., “The effects of different growth regulators on growth, tuber yield and quality of early crop potato”, 18th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 24-29 July 2011, Oulu, Finland, s.158 (2011).

 

Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

-------

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Çalışkan, M.E., İşler, N., Günel, E., “Hatay Bölgesinde Turfanda Patates Üretimi, Avantajları ve Sorunları”. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (1), 41-56 (1997).
 2. İşler, N., Çalışkan, M.E., “GAP Bölgesi Ekolojik Koşullarında Soyada (Glycine max (L.) Merr.) Verim ve Verime Etkili Bazı Özelliklerin Korelasyonu ve Path Analizi”. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22, 1-5 (1998).
 3. Çalışkan, M.E., Mert, A., Mert, M., İşler, N., “Evaluation of Some Safflower Cultivars for Morpho-Agronomic Characters Under Hatay Ecological Conditions.” Turkish Journal  of Field Crops, 3 (2), 51-54 (1998).
 4. Mert, M., Çalışkan, M.E. “The Effects of Mepiquat Chloride (PIX) on Yield, Yield Components and Fiber Characteristics of Cotton”. Turkish Journal of Field Crops, 3 (2), 68-72 (1998).
 5. Mert, M., Bayraktar, N., Çalışkan, M.E., “Amik Ovası Koşullarında Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Kütlü Pamuk Verimi İle Bazı Verim Ögelerinin Korelasyonu ve Path Analizi”.  M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 115-124 (1998).
 6. Günel, E., Mert, M., Çalışkan, M.E., “Pamukta Kütlü Pamuk Verimi, Koza Kütlü Pamuk Ağırlığı, Çırçır Randımanı ile Lif Teknolojik Özelliklerine İlişkin Stabilite Analizleri ve Uyum Yetenekleri Üzerinde Bir Araştırma”. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 59-70 (1998).
 7. Çalışkan, M.E., Mert, A., Mert, M., İşler N., “Hatay Ekolojik Koşullarında Bazı Kolza (Brassica napus spp. oleifera L.) Çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Kalite Özellikleri ile Bu Özelliklerin Verim Oluşumuna Etkileri”. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 127-142 (1998).
 8. Mert, M., Çalışkan, M.E, Günel, E., “Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis of Seed-Cotton Yield in Upland Cotton (Gossypium hirsutum L.)”. Turkish Journal of Field Crops, 4 (2), 91-95 (1999).
 9. Çalışkan, M.E., İşler, N., Günel, E., Güler, M.B., “Hatay Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafesinin Bazı  Şekerpancarı (Beta vulgaris L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri”. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23 (Ek Sayı 5), 1155-1161 (1999).
 10. Mert, M., Çalışkan, M.E., Günel, E.,. “Yaprak Döktürücü Uygulamasının Pamuğun (G. hirsutum L.) Verim ve Lif Özelliklerine Etkisi”. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1-2), 1-12 (1999).
 11. Çalışkan, M.E., Mert, M., İşler, N., Çalışkan, S., “Hatay Yöresinde II. Ürün Olarak Yetiştirilen Virginia Tipi Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L. subs. hypogaea var. hypogaea) Genotiplerinin Önemli Tarımsal ve Kalite Özellikleri ile Bu Özelliklerin Verim Oluşumuna Etkileri.” Tr. J. of Agriculture and Forestry, 24 (1), 87-94 (2000).
 12. Arıoğlu, H., Çalışkan, M.E., Çalışkan, S., “Doğu Akdeniz Bölgesi Koşullarına Uygun Yerfıstığı Çeşitlerinin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar”. M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1-2), 7-28 (2000).
 13. Arıoğlu, H., Çalışkan, M.E., Çulluoğlu, N., Çalışkan, S., “Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis of Pod Yield and Seed Weight in Virginia Type Groundnut”. Turkish Journal of Field Crops, 6 (1), 1-5 (2001).
 14. Mert, M., Çalışkan, M.E., Günel, E., “Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis of Some Fiber Properties in Cotton (Gossypium hirsutum L.).” Turkish Journal of Field Crops, 6 (1), 25-30 (2001).
 15. Çalışkan, M.E., “Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates Çeşitlerinin Hatay Ekolojik Koşullarındaki Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.” M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1-2), 39-50 (2001).
 16. Arıoğlu, H.H., Çalışkan, M.E., Çürük, U., Zaimoğlu, B., Çelik, H. and Güllüoğlu, L., “The effect of harvest date on tuber yield and quality  characteristics of some processing potato cultivars under the Mediterranean conditions”. Turkish Journal of Field Crops, 10 (2), 49-56 (2005).
 17. Yücel, E., Çalışkan, M.E., “Bazı Patates Islah Hatlarının Meristem Kültürü ve Boğum Kültürüne Tepkileri”, M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(2):115-123 (2012).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1. Çalışkan, M.E., Arıoğlu, H.H., “Çukurova Bölgesi Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Zamanlarının Bazı Patates Çeşitlerinin Erkencilik Özellikleri ile Yumru Verimlerine Etkisi”. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, s. 652-654, 22-25 Eylül (1997).
 2. Günel, E., Mert, M., Çalışkan, M.E., “Pamukta (G. hirsutum L.) Verim, Verim Ögeleri ve Lif Teknolojik Özelliklere İlişkin Genotip x Çevre İnteraksiyonu ve Kalıtım Derecelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma”. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, s. 668-670, 22-25 Eylül (1997).
 3. Mert, M., Çalışkan, M.E., Günel, E., “Bazı Yaprak Gübrelerinin, Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Tarımsal ve Teknolojik Özelliklere Etkisi.” Türkiye I. GAP Kongresi, 26-28 Mayıs, Şanlıurfa, 2. Cilt, s.617-622 (1999).
 4. Arıoğlu, H.H., Çalışkan, M.E., “Akdeniz Sahil Bölgesinde Turfanda Patates Yetiştirebilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar”. Türkiye II. Patates Kongresi, 28-30 Haziran, Erzurum, s. 220-226 (1999).
 5. Çalışkan, M.E., Mert, M., Günel, E., “Bazı Stres Şartlarına Patates Bitkisinin Morfolojik ve Fizyolojik Tepkileri”. Türkiye II. Patates Kongresi, 28-30 Haziran Erzurum, s. 245-257 (1999).
 6. Çalışkan, M.E., Mert, M., Günel, E., Sarıhan, E., “Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates Çeşitlerinin Hatay Ekolojik Koşullarında Büyüme Analizi ve Yumru Verimlerinin Belirlenmesi”. Türkiye II. Patates Kongresi, 28-30 Haziran Erzurum, s. 263-272 (1999).
 7. Mert, M., Çalışkan, M.E, Günel, E. “Ekim Zamanının Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi”. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, Kahramanmaraş, 28 Eylül - 1 Ekim, s.108-115 (1999).
 8. Mert, M., Çalışkan, M.E, Günel, E. “Ekim Sıklığının Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi”. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, Kahramanmaraş, 28 Eylül - 1 Ekim, s. 100-107 (1999).
 9. Çalışkan, M.E., Mert, M., Günel, E., İşler, N., Sarıhan, E., “Farklı Kökenli Tatlıpatates (Ipomoea batatas (L.) Lam.) Genotiplerinin Hatay Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma”. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, 15-20 Kasım (1999).
 10. Mert, M., Çalışkan, M.E, Günel, E., “Farklı Azot Dozlarının, Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi”. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, 15-20 Kasım (1999).
 11. Mert, M., Çalışkan, M.E, “Amik Ovası Koşullarında, Gossypium hirsutum L. Türüne İlişkin 16 Pamuk Çeşidinde Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi”. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, 15-20 Kasım (1999).
 12. Çalışkan, M.E., Söğüt, T., Boydak, E., Arıoğlu, H.H., Mert, M., Günel, E., “Tatlıpatates (Ipomoea batatas (L.) Lam.)’in Türkiye’nin Güney ve Güneydoğu Bölgelerine Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar”. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, 17-21 Eylül, s. 223-226, (2001).
 13. Çalışkan, M.E., Çalışkan, S. ve Günel, E., “Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Örtü Uygulamalarının Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri”. III. Ulusal Patates Kongresi, 23-27 Eylül 2002, İzmir, s. 209-222 (2002).
 14. Çalışkan, M.E. ve Arıoğlu, H.H., “Patateste Büyümeyi Düzenleyici Kimyasalların Farklı Amaçlar İçin Kullanımı”. III. Ulusal Patates Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir, s. 263-284 (2002).
 15. Günel, E., Çalışkan, M.E. ve Yiğitbaşı, S., “Hatay Yöresi Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Hasat Tarihlerinin Yumru Verimi ve Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri”. III. Ulusal Patates Kongresi, 23-27 Eylül 2002, İzmir, s. 193-207 (2002).
 16. Çalışkan, M.E., Çalışkan, S. ve Arıoğlu, H.H., “Türkiye’nin Farklı Yörelerinden Toplanan Yerelması (Helianthus Tuberosus L.) Genotiplerinin Hatay Ekolojik Koşullarındaki Bitkisel Özellikleri İle Yumru Verimlerinin Belirlenmesi”. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim, Diyarbakır (2003).
 17. Arıoğlu, H.H., Zaimoğlu, B., Çalışkan, S., Söğüt, T., Güllüoğlu, L., Arslan, M., Çalışkan, M.E., Uncu, H.,A. “İkinci ürün koşullarına uygun soya (Glycine max. Merr.) çeşit ıslahı üzerinde araştırmalar”. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt II, s. 1107-1112 (2005).
 18. Arıoğlu, H.H., Zaimoğlu, B., Çalışkan, S., Söğüt, T., Güllüoğlu, L., Arslan, M., Çalışkan, M.E., Uncu, H.A., “Melezleme yöntemine göre yerfıstığı (Arachis hypogeae L.) çeşit ıslahı üzerinde araştırmalar”. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya, Cilt II, s. 1147-1152 (2005).
 19. Günel, E., Çalışkan, M.E., Tortopoğlu, A.İ., Kuşman, N., Tuğrul, K.M., Yılmaz, A., Dede, Ö., Öztürk, M., 2005. Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Ankara, s 431-457 (2005).
 20. Arıoğlu, H., Çalışkan, M.E., Onaran, H., “Türkiye’de patates üretimi, sorunları ve çözüm önerileri”. IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Niğde, s. 1-10 (2006).
 21. Çalışkan, M.E., Arıoğlu, H., Kuşman, N., Çalışkan, S., “Gerçek Patates Tohumu Teknolojisinin Türkiye’de verim potansiyeli ve uygulanabilirliği”. IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Niğde, s. 38-45 (2006).
 22. Onaran, H., Ünlenen, L.A., Nam, M., Bilgin, M.G., Çalışkan, M.E. ve Arslan, R., “Niğde ve Nevşehir koşullarında farklı ekim nöbeti sistemlerinin patateste verim ve kalite özellikleri ile ürünün ekonomik değeri üzerine etkileri”. IV. Ulusal Patates Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Niğde, s. 69-77 (2006).
 23. Arıoğlu, H. ve Çalışkan, M.E., “Türkiye’de Endüstri Bitkileri Üretiminin Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Ulusal Tarım Kurultayı, 15-17 Kasım 2006, Adana, s. 112-122 (2006).
 24. Çalışkan, S., Yetişir, H., Çalışkan, M.E., Arslan, M. 2007. Farklı Organik Üretim Sistemlerinin Biber Bitkisinin Büyüme ve Verimi Üzerine Etkileri, Türkiye V. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Erzurum (2007).
 25. Çalışkan, S., Yetişir, H., Çalışkan, M.E., Arslan, M. 2007. Farklı Organik Üretim Sistemlerinin Domates Bitkisinin Büyüme ve Verimi Üzerine Etkileri, Türkiye V. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-07 Eylül 2007, Erzurum (2007).
 26. Arslan M., Üremiş, İ., Çalışkan, S., Çalışkan, M.E., 2007.  Bazı Kanola (Brassica napus oleifera sp.) Çeşitlerinin Amik Ovası Koşullarında Yetiştirilebilme Olanaklarının Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum (2007).
 27. Yılmaz, G., Çalışkan, M.E., Bayram, R.Y., Öcal, M., “Farklı lokasyonlarda üretilen bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerine ait tohumlukların ana ürün ve turfanda üretimdeki performanslar”, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, Cilt I (Sunulu Bildiriler), s. 119-122 (2009).
 28. Sertkaya, G., Üremiş, İ., Sertkaya, E., Kaya, K., Çalışkan, M.E.,Amik Ovasında patates alanlarındaki yabancı ot türlerinin yoğunlukları ile bazı önemli patates virüsleri ve vektörleri yönünden araştırılması”, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, Cilt I (Sunulu Bildiriler), s. 143-145 (2009).
 29. Çalışkan, S., Çalışkan, M.E., Arslan, M., Dağhan, H., “Geleneksel ve farklı organik üretim sistemlerinin yerfıstığında meyve verimi ve kalitesi üzerine etkileri”, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, Cilt II (Poster Bildiriler), s. 165-168 (2009).
 30. Ejdar, E., Bülbül, M.K., Çalışkan, S., Çalışkan, M.E., “Farklı melez kombinasyonlarından elde edilen gerçek patates tohumlarının (GPT) sera koşullarındaki ilk generasyonunda bazı verim unsurlarının belirlenmesi”, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, Cilt II (Poster Bildiriler), s. 208-211 (2009).
 31. Sertkaya, G., Çalışkan, M.E., “Hatay ilinde yetiştirilen patateslerde yumrularda simptom oluşturan önemli virüslerin serolojik ve biyolojik yöntemlerle araştırılması. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, Cilt II (Poster Bildiriler), s. 227-230 (2009).
 32. Çalışkan, S., Çalışkan, M.E., Arslan, M., Karanlık, S., “Organik ve geleneksel olarak yetiştirilen buğdayda bazı verim ve kalite özellikleri” Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, Hatay, Cilt II (Poster Bildiriler), s. 481-484 (2009).
 33. Çalışkan, S., Çalışkan, M.E., Karanlık, S., Arslan, M. “Geleneksel ve Farklı Organik Üretim Sistemlerinin Pamuk Bitkisinin Büyüme ve Verimi Üzerine Etkileri”, I. Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım, Şanlıurfa, s: 797-802 (2009).
 34. Günel, E., Çalışkan, M.E., Kuşman, N., Tuğrul, K.M., Yılmaz, A., Ağırnaslıgil, T., Onaran, H., “Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretimi”, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, s 377-396 (2010).
 35. Çalışkan, M.E., Can, E., Çalışkan, S., Gazel, M., “Tatlıpatates tohumluk üretim sisteminin oluşturulması üzerine çalışmalar”, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, 14-17 Haziran, Samsun, s. 33-36 (2011).
 36. Çalışkan, M.E., Karaat, E.F., Çelen, H., “Türkiye ve bazı ülkelerin tohumluk patates üretim ve sertifikasyon sistemlerinin karşılaştırılması”, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt II, 14-17 Haziran, Samsun, s. 37-47 (2011).
 37. Çalışkan, M.E., Can, E., Çalışkan, S., Gazel, M., Yücel, E., “Tatlıpatateste meristem kültürü ve mikro-çoğaltma yöntemiyle virüssüz tohumluk fide üretimi”, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, s. 1528-1533 (2011).
 38. Çalışkan, S. Bülbül, M.K., Çalışkan, M.E., “Farklı giberelik asit dozları ve uygulama sürelerinin dormant gerçek patates tohumlarının çimlenmesi üzerine etkileri”, Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa (2011).

 

Projeler

TÜBİTAK ve üniversite dışı diğer kaynaklardan desteklenen projeler

 1. Klasik Islah Yöntemleri ve Biyoteknoloji Kullanılarak Yerli Patates Çeşitlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK TEYDEP 3110645, Doğa Tohumculuk Ltd.Şti. Ar-Ge Projesi, Proje Genel Koordinatörü (devam ediyor),
 2. Bazı Macar İleri Patates Hatlarının Adaptasyon Yetenekleri ile Yüksek Sıcaklığa Toleranslarının Belirlenmesi ve Yüksek Sıcaklığa Toleranslı Yeni Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK 110O515, Proje Yöneticisi (devam ediyor),
 3. Tatlıpatates Temel Tohumluk Üretim Programının Oluşturulması ve Tatlıpatates Tarımının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK 109O640, Proje Yöneticisi (devam ediyor),
 4. Patates Çeşitlerinin Yüksek Sıcaklık Stresine Toleranslarının Büyüme ve Verim Parametreleri ile Hücre Zarı Stabilitesi Yöntemine Göre Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi 108O292, Proje Yöneticisi (2009),
 5. Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK KAMAG-105G118, Proje Yöneticisi (2009),
 6. Türkiye’de tohumluk ve yemeklik patates üretiminde gerçek patates tohumundan yararlanma olanaklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar, TÜBİTAK TOGTAG-2928, Proje Yöneticisi (2005),
 7. Tatlıpatates (Ipomoea batatas (L.) Lam.)'in Türkiye'nin Güney ve Güneydoğu Bölgelerine Adaptasyonu, TÜBİTAK TARP-2334, Proje Yöneticisi (2002),
 8. Türkiye’de Aile İşletmeciliğine Uygun Organik Tarım Modeli ve Bitkisel Üretim Desenlerinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar, Devlet Planlama Teşkilatı 03 K 120860, Yardımcı Araştırıcı (2008)
 9. Amik Ovasında Patateslerde Bazı Vektör Böceklerle Taşınabilen Virüsler Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK TOGTAG-2972, Yardımcı Araştırıcı (2004),
 10. Amik Ovası Koşulları Altında Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Soya Çeşitlerinin Değişik Ekim Zamanlarına Göre Büyüme Analizleri ile Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK TOGTAG-3050, Yardımcı Araştırıcı (2004),

 

Üniversite kaynaklarından (BAP) tarafından desteklenen projeler

 1. Yeni Islah Edilen Patates Hatlarının Meristem Kültürü ile Boğum Kültürüne Tepkileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (MKÜ-BAP), 1105 Y 0136, Proje Yürütücüsü (2012),
 2. Turfanda ve Ana Ürün Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Büyüme Düzenleyicileri Uygulamalarının Bitki Gelişimi ile Yumru Verimi ve Kalitesine Etkileri, MKÜ-BAP 1103 Y 0104, Proje Yürütücüsü (2012),
 3. Hatay Yöresinde Yetiştirilen Tatlıpatates Genotiplerinde Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi, MKÜ-BAP 1004 M 0106, Proje Yürütücüsü (2011),
 4. Türkiye’de Yetiştirilmekte Olan Patates Çeşitlerinin Yüksek Sıcaklığa Toleransların in vitro Koşullarda Belirlenmesi, MKÜ-BAP 01 Y 0107, Proje Yürütücüsü (2010),
 5. Patates Islahında Erken Generasyon İçin Güvenilir Seleksiyon Kriterlerinin Belirlenmesi, MKÜ-BAP 01 Y 0106, Proje Yürütücüsü (2010),
 6. Farklı Bölgelerden Alınan Patates Tohumlukların Turfanda Üretim Koşullarındaki Büyüme ve Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması, MKÜ-BAP 08 M 1001, Proje Yürütücüsü (2008),
 7. Gerçek Patates Tohumu (GPT) ve Yumru ile Çoğaltılan Patates Çeşitlerinin Büyüme, Gelişme ve Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması, MKÜ-BAP, Proje Yürütücüsü (2003),
 8. Farklı Miktarlarda Ahır Gübresi Uygulamalarının Turfanda Patateste Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri MKÜ-BAP 20 B 014, Proje Yürütücüsü (2002),
 9. Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Ön-sürgünlendirme ve Dikim Zamanının Erkencilik ile Yumru Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri, MKÜ-BAP 20 B 013, Proje Yürütücüsü (2002),
 10. Hatay Ekolojik Koşullarında Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Bazı Patates Çeşitlerinin Büyüme Analizi ile Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, MKÜ-BAP 98 B 010, Proje Yürütücüsü (1999),

 

İdari Görevler

Bölüm Başkanı

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü

Niğde Üniversitesi (NÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak.

2013+

Anabilim Dalı Başkanı,

Uygulamalı Islah ve Genetik Anabilim Dalı

NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

2013+

Anabilim Dalı Başkanı

Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi

2012-2013

Komisyon Üyesi

M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Stratejik Planlama Komisyonu

2012-2013

Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi

M.K.Ü. Ziraat Fakültesi

2011-2013

Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Tem.

M.K.Ü. Ziraat Fakültesi

2005-2008

Kurul Üyesi

M.K.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Gelişt.Kurulu

2006-2007

Meslek Yüksek Okulu Müdürü