Akademik Kadro
Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
Adı : Duygu
Soyadı : UÇGUN
Bölümü : Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi
Doğum Yeri ve Tarihi : Erzincan | 06.12.1976
E-Posta : ducgun@nigde.edu.tr
Web Adresi :
Öğrenim Durumu | Görevler | Dersler | Yayınlar | Projeler | Burslar | Etkinlikler | İdari Görevler | Tamam.Yüksek Lisans Tezleri | Tamam. Doktora Tezleri | Özgeçmiş
Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

1997

Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

2000

Doktora

Türkçe Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2006

Görevler

1999-2001 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arş. Gör.      

2001-2006  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Arş Gör.     

2006-…Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

                                              LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK SAATİ

GÜZ

Yazılı Anlatım-I

2

Sözlü Anlatım-I

2

Özel Öğretim Yöntemleri-I

4

Özel Öğretim Yöntemleri-II

4

BAHAR

Yazılı Anlatım-II

2

Sözlü Anlatım-II

2

Özel Öğretim Yöntemleri-I

4

Özel Öğretim Yöntemleri-II

4

 

                                     YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ

Türkçe Öğretimi Tarihi

3

BAHAR

Türkçe Öğretim Yöntemleri

3

 
Eserler

 

Yayınlar

1.  Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.1. UÇGUN, Duygu.(2010-Bahar).Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı.Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, (27).

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

2.1.UÇGUN, Duygu.Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Faktörü. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu. 27-28 Mart 2008. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, K.K.T.C.

2.2. ÖZBAY, Murat. UÇGUN, D. Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme. Türkçe Öğretimi Kongresi. 18-19-20 Mayıs 2008. Bahçeşehir Üniversitesi-Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul. (Özeti Basıldı).

2.3. UÇGUN, Duygu. Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 20-21 Kasım 2008. Başkent Üniversitesi, Ankara. (Makale Olarak Yayımlandı).

2.4. UÇGUN, Duygu. “Yazılı Anlatımları” AçısındanTürkçe Öğretmeni AdaylarınınBilgi ve Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme.I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi.1-3 Mayıs 2009. Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Erişim Adresi: http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/194.pdf ).

2.5. UÇGUN, Duygu.“Avrupa’daki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi” Bakımından Türkçe Eğitimi Lisans Programına Yönelik Bir Değerlendirme.II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi. 14-16 Mayıs 2009. Erciyes Üniversitesi- Türk Dernekler Birliği, Antwerp, Belçika.

2.6. UÇGUN, Duygu. (2009). “Ana Dili Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Uygulamalı Derslerin Önemine Yönelik Bir Değerlendirme”. Modern Paradigmalar Dil Bilimi Eğitimi: Metot ve Yollar, Uluslararası Uygulamalar Konferansı Materyaller Külliyesi. 25-27 Kasım 2009. Devlet Eğitim Kurumları Sterlitamakskaya Zeynep Bişevoy Pedegoji Akademisi, Sterlimak. Sterlimakskaya Gasudarstvannoya Pedagogiçeskaya Akademia: 271-276.

2.7. UÇGUN, Duygu. “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Etmenler”. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. 1-3 Temmuz 2010. Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir. (Özeti Basıldı).

3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

3.1. UÇGUN, Duygu. (2003-Bahar ). Türkçe Öğretimi Açısından Özel Öğrenme Güçlüğü. Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel  Sayısı, (13). 203-219.

3.2. UÇGUN, Duygu. (Haziran 2006). Hasan Vuslat Efendi ve Divanında Yer Alan Tasavvufi Unsurlar. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (342). 12-14.

3.3. UÇGUN, Duygu. (Aralık 2006). Medreselerde Türkçe Eğitimi. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (348). 6-8.

3.4. UÇGUN, Duygu. (2006-Güz). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri. Türklük Bilimi Araştırmaları. (20). 217-227.

3.5. UÇGUN, Duygu. (2007). Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22). 59-69.

4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

4.1. UÇGUN, Duygu.Türkçe Öğretmenliği Mesleğinde Konuşma Becerisinin Önemi. Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni. 24-26 Mayıs 2007. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

4.2.UÇGUN, Duygu. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010. Fırat Üniversitesi, Elâzığ.

Projeler
Alınan Burslar
Yapılan Etkinlikler ve Etkinliklerde Görevler
İdari Görevler

İdari Görevler

1. Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Türk Dili Bölüm Başkanlığı, 2007-2009.

2. Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Türkçe Eğitimi Bölüm Koordinatörü, Kasım 2006- Devam Ediyor.

3. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörü, 2009- Devam Ediyor.

4. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Bölüm Koordinatörü, 2010- Devam Ediyor.

5. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı “Türk Dili Sınav Komisyonu” Üyesi, 2009-Devam Ediyor.

.

Tamamlatılan Yüksek Lisans Tezleri
Tamamlatılan Doktora Tezleri
Özgeçmiş

ÖZ GEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı             : Duygu UÇGUN

2. Doğum Tarihi       :06.12.1976

3. Unvanı                   : Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

1997

Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı

Erciyes Üniversitesi

2000

Doktora

Türkçe Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2006

 

5. Akademik Unvanlar

Arş. Gör.       Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2001

Arş Gör.        Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 2001-2006

Yrd. Doç. Dr. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi2006-…

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1.Hürü SALAR, Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre 6. Sınıf Ders Kitabı ve Çalışma Kitapları ile Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Değerlendirilmesi.Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.

6.1.2.Süreyya YEŞİLKAYA, İlköğretim II. Kademe Türkçe Çalışma Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.

6.1.3.Ayşegül ÖZKAN, 100 Temel Eser İçerisindeki On Romanın Çocuklar Üzerine Etkisi.Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.

6.1.4.Nazik YALÇINKAYA, İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları ( Konya - Ereğli Örneği.Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.

6.1.5.Tuba ELLİ,Sait Faik Abasıyanık'ın 100 Temel Eser İçerisindeki Hikâyelerinin Okunabilirlik Düzeyi ve Çocuğa Görelik İlkesi Açısından Değerlendirmesi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI&SSCI&Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2.1. UÇGUN, Duygu.(2010-Bahar).Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı.Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, (27).

7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

7.3.1.UÇGUN, Duygu.Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Öğretmen Faktörü. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu. 27-28 Mart 2008. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, K.K.T.C.

7.3.2. ÖZBAY, Murat. UÇGUN, D. Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme. Türkçe Öğretimi Kongresi. 18-19-20 Mayıs 2008. Bahçeşehir Üniversitesi-Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul. (Özeti Basıldı).

7.3.3. UÇGUN, Duygu. Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sürecine Katkısı. I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 20-21 Kasım 2008. Başkent Üniversitesi, Ankara. (Makale Olarak Yayımlandı).

7.3.4. UÇGUN, Duygu. “Yazılı Anlatımları” AçısındanTürkçe Öğretmeni AdaylarınınBilgi ve Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme.I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi.1-3 Mayıs 2009. Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Erişim Adresi: http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/194.pdf ).

7.3.5. UÇGUN, Duygu.An Evaluation on the Bachelor Programme of Turkısh Language Traning in Terms of  ‘Teaching Turkısh Language to the Turkısh Chıldren ın Europe’. European Turks "Education and İntegration (II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi). 14-16 Mayıs 2009. Erciyes Üniversitesi- Türk Dernekler Birliği, Antwerp, Belçika.

7.3.6. UÇGUN, Duygu. (2009). “Ana Dili Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Uygulamalı Derslerin Önemine Yönelik Bir Değerlendirme”. Modern Paradigmalar Dil Bilimi Eğitimi: Metot ve Yollar, Uluslararası Uygulamalar Konferansı Materyaller Külliyesi. 25-27 Kasım 2009. Devlet Eğitim Kurumları Sterlitamakskaya Zeynep Bişevoy Pedegoji Akademisi, Sterlimak. Sterlimakskaya Gasudarstvannoya Pedagogiçeskaya Akademia: 271-276.

7.3.7. UÇGUN, Duygu. “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Seçmeli Ders Tercihlerini Etkileyen Etmenler”. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. 1-3 Temmuz 2010. Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir.(Özeti Basıldı).

7.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.5.1. UÇGUN, Duygu. (2003-Bahar ). Türkçe Öğretimi Açısından Özel Öğrenme Güçlüğü. Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel  Sayısı, (13). 203-219.

7.5.2. UÇGUN, Duygu. (Haziran 2006). Hasan Vuslat Efendi ve Divanında Yer Alan Tasavvufi Unsurlar. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (342). 12-14.

7.5.3. UÇGUN, Duygu. (Aralık 2006). Medreselerde Türkçe Eğitimi. Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, (348). 6-8.

7.5.4. UÇGUN, Duygu. (2006-Güz). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri. Türklük Bilimi Araştırmaları. (20). 217-227.

7.5.5. UÇGUN, Duygu. (2007). Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22). 59-69.

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Basılan Bildiriler

7.6.1. UÇGUN, Duygu.Türkçe Öğretmenliği Mesleğinde Konuşma Becerisinin Önemi. Âşık Paşa ve Türkçe Bilgi Şöleni. 24-26 Mayıs 2007. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

 7.6.2.UÇGUN, Duygu. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerine İlişkin Görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2010. Fırat Üniversitesi, Elâzığ.

7. 7. Diğer Bilimsel Etkinlikler ve Deneyim

        7.7.1. Konferans

UÇGUN, Duygu. (12.03.2004). İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy. Elmadağ Lisesi, Ankara.

7.7.2. Panel

UÇGUN, Duygu. (08.11.2006). Atatürk’ün Türkçe Öğretimine Yönelik Düşünceleri, Doğumunun 125. Yıldönümünde Atatürk. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü.

        7.7.3. Seminer

        UÇGUN, Duygu. (02.04. 2008). Kadın ve Eğitim. Hayatımız Dram-a. Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği, Niğde.

        7.7.4. Çalıştay

        UÇGUN, Duygu. (1-2 Mayıs 2010). Yunus Emre Enstitüsü I. Türkçe Çalıştayı, Ankara (Davetli Katılımcı).

       7.7.5. Bilimsel Dergilerde Hakemlik

       NWSA - New World Sciences Academy, Uluslararası Hakemli E-Dergi (An Open Access Journal).

8. Projeler

9. İdari Görevler

9.1. Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Türk Dili Bölüm Başkanlığı, 2007-2009.

9.2. Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Türkçe Eğitimi Bölüm Koordinatörü, Kasım 2006- Devam Ediyor.

9.3. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Bölüm Koordinatörü, 2009- Devam Ediyor.

9.4. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Bölüm Koordinatörü, 2010- Devam Ediyor.

9.5. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanlığı “Türk Dili Sınav Komisyonu” Üyesi, 2009-Devam Ediyor. 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

11. Ödüller

12. Son İki Yılda Vermiş Olduğu Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

                                              LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK SAATİ

GÜZ

Yazılı Anlatım-I

2

Sözlü Anlatım-I

2

Özel Öğretim Yöntemleri-I

4

Özel Öğretim Yöntemleri-II

4

BAHAR

Yazılı Anlatım-II

2

Sözlü Anlatım-II

2

Özel Öğretim Yöntemleri-I

4

Özel Öğretim Yöntemleri-II

4

 

                                     YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ

Türkçe Öğretimi Tarihi

3

BAHAR

Türkçe Öğretim Yöntemleri

3