Akademik Kadro
Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
Adı : Sadi H.
Soyadı : NAKİBOĞLU
Bölümü : Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı : Yeni Türk Dili
Doğum Yeri ve Tarihi : Adıyaman | 27.12.1957
E-Posta : s.nakiboglu@hotmail.com
Web Adresi :
Öğrenim Durumu | Görevler | Dersler | Yayınlar | Projeler | Burslar | Etkinlikler | İdari Görevler | Tamam.Yüksek Lisans Tezleri | Tamam. Doktora Tezleri | Özgeçmiş
Öğrenim Durumu

 

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Lisans

Selçuk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

1987

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili

1991

Doktora

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili

1995

Görevler

Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Kurucu Bölüm Başkanı (1993-1999)

Niğde Üniversitesi, Türk Dili Bölümü Başkanlığı (1999-2005)

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (1993-2004)

Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2005-….)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

GÜZ

(2007-2008)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi I

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

2

Diksiyon I

2

Türkiye Türkçesi I

2

BAHAR

(2007-2008)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi I

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

2

Diksiyon II

2

Türkiye Türkçesi II

2

GÜZ

(2008-2009)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi I

2

Türkçe-Kompozisyon I

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

2

Diksiyon I

2

Türkiye Türkçesi

2

BAHAR

(2008-2009)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi II

2

 

Türkçe-Kompozisyon II

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

2

Diksiyon II

2

Türkiye Türkçesi

2

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

GÜZ

(2007-2008)

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

3

BAHAR

(2007-2008)

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

3

GÜZ

(2008-2009)

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

3

BAHAR

(2008-2009)

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

3

Eserler

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. NAKİBOĞLU, Sadi H., “Kırgız Türkçesinde Ekleşmiş +day  Edatı Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 156, Mayıs-Haziran 2005, s. 181-184.

2.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Türkçeye İlgi”, Erciyes, 28 (332), Ağustos 2005, s. 1-5.

3.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Adıyaman Yöresi Doğum, Evlenme ve Ölüm Âdetleri”, Erciyes, 30 (353), Mayıs 2007, s. 33-35.

4.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Ağız Araştırmaları ve Önemi”, Akpınar, 2 (10), Temmuz-Ağustos 2007, s. 12-18.

5.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Türk Lehçelerinde Ünlü Uyumları”, Akpınar, 2 (11), Ekim-Kasım 2007, s. 23-31.

6.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Türkçede Ünlü uyumu ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ünlü Uyumunun Bozulması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 171, Kasım-Aralık 2007, s. 95-106.

Kitap Yazarlığı

1. NAKİBOĞLU, Sadi H., Adıyaman ve Yöresi Ağızları, Niğde Üniversitesi Yayınları, Niğde 2001.

Atıflar

1. Doç Dr. Suzan Tokatlı, “Anadolu Ağızlarında Ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21 / 2006, s. 453-465 (Atıf s. 460).

2. Doç Dr. Suzan Tokatlı, “Türkiye Türkçesinde Son Seste Tonlaşma ve Uzun Ünlü Üzerine Bir İnceleme”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15 / 2003, s. 141-150 (Atıf s. 146).

3. Arş. Gör. Erdinç Demiray, “Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon İşaretlerinin Farklı Kullanılması Sorunu”, Turkish Studies, Internasional Periodacal For the Languages, Literature aznd History of Turkish or Turkic, Volume 3 / 6, Fall 2008.

4. Prof. Dr. Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara 1996, (Atıf s. 6, 7, 8, 19, 21, 23, 33, 36, 37, 46, 52, 121, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 144, 149)

 

Projeler
Alınan Burslar
Yapılan Etkinlikler ve Etkinliklerde Görevler
İdari Görevler

Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Kurucu Bölüm Başkanı (1993-1999)

Niğde Üniversitesi, Türk Dili Bölümü Başkanlığı (1999-2005)

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (1993-2004)

Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2005-….)

Tamamlatılan Yüksek Lisans Tezleri

Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

1.İNSEL, Nuran, Özbek Türkçesinde Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edatlar, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 1999.

2. DEMİRAY, Erdinç, Kepsut İlçesi ve Yöresi Ağızları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2003.

3.ÇOLAKOĞLU, Bülent K., Trabzon Ağzı, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2003.

4.SARIYILDIZ, Mehmet, Gaziantep İli Ağızları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2005.

5.MUN, Cihat, Aksaray İlindeki Yer Adları Üzerinde Bir Dil İncelemesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Niğde 2006

6.OCAK, Fatih, Süheyl ü Nev-Bahâr’daki  Kelime Grupları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2006

Devam Yüksek Lisans Tezleri

1.

Tamamlatılan Doktora Tezleri
Özgeçmiş

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

1. Adı Soyadı                         : Sadi H. NAKİBOĞLU

2. Doğum Tarihi                    : 27.12.1957 / Adıyaman

3. Unvanı                                : Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu              :

 

 

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Lisans

Selçuk Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

1987

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili

1991

Doktora

Erciyes Üniversitesi

Türk Dili

1995

5. Akademik Unvanlar

Yrd. Doç. Dr.       Niğde Üniversitesi Fe-Edebiyat Fakültesi                     1995

Doç. Dr.              

Prof.Dr.              

 

6. Bitirilen ve Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

1.İNSEL, Nuran, Özbek Türkçesinde Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edatlar, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 1999.

2. DEMİRAY, Erdinç, Kepsut İlçesi ve Yöresi Ağızları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2003.

3.ÇOLAKOĞLU, Bülent K., Trabzon Ağzı, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2003.

4.SARIYILDIZ, Mehmet, Gaziantep İli Ağızları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2005.

5.MUN, Cihat, Aksaray İlindeki Yer Adları Üzerinde Bir Dil İncelemesi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Niğde 2006

6.OCAK, Fatih, Süheyl ü Nev-Bahâr’daki  Kelime Grupları, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2006

 

6.2. Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

 

6.3. Bitirilen Doktora Tezleri

6.4. Devam Eden Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI: Science Citation Index; SSCI:Social Science Citation Index;AHCI:Arts&Humanities Citation Indexte Yer Alan Dergiler)

 

7.2. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


 

7.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. NAKİBOĞLU, Sadi H., “Kırgız Türkçesinde Ekleşmiş +day  Edatı Üzerine Bir İnceleme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 156, Mayıs-Haziran 2005, s. 181-184.

2.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Türkçeye İlgi”, Erciyes, 28 (332), Ağustos 2005, s. 1-5.

3.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Adıyaman Yöresi Doğum, Evlenme ve Ölüm Âdetleri”, Erciyes, 30 (353), Mayıs 2007, s. 33-35.

4.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Ağız Araştırmaları ve Önemi”, Akpınar, 2 (10), Temmuz-Ağustos 2007, s. 12-18.

5.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Türk Lehçelerinde Ünlü Uyumları”, Akpınar, 2 (11), Ekim-Kasım 2007, s. 23-31.

6.NAKİBOĞLU, Sadi H., “Türkçede Ünlü uyumu ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ünlü Uyumunun Bozulması”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 171, Kasım-Aralık 2007, s. 95-106.

 

 

7.4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.6. Alana İlişkin Kitap ya da Kitap Bölümü Yazarlığı

7.6.1. Kitap Yazarlığı

1. NAKİBOĞLU, Sadi H., Adıyaman ve Yöresi Ağızları, Niğde Üniversitesi Yayınları, Niğde 2001.

 

7.6.3. Kitap Tanıtımı

7.7. Diğer Bilimsel Etkinlikler ve Deneyim

8. Projeler

8.1. Bitirilen Projeler

8.2. Yürütülen Projeler

9. Ödüller

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11. İdari Görevler

Niğde Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Kurucu Bölüm Başkanı (1993-1999)

Niğde Üniversitesi, Türk Dili Bölümü Başkanlığı (1999-2005)

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (1993-2004)

Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2005-….)

11.1. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler

11.1.1. Yurtiçi Görevlendirmeler

11.1.2. Yurtdışı Görevlendirmeler

12. Son İki Yılda Verilen Dersler

 

 

LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

GÜZ

(2007-2008)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi I

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

2

Diksiyon I

2

Türkiye Türkçesi I

2

BAHAR

(2007-2008)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi I

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

2

Diksiyon II

2

Türkiye Türkçesi II

2

GÜZ

(2008-2009)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi I

2

Türkçe-Kompozisyon I

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

2

Diksiyon I

2

Türkiye Türkçesi

2

BAHAR

(2008-2009)

Türk Dünyası

2

Türk Dili Tarihi II

2

 

Türkçe-Kompozisyon II

2

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

2

Diksiyon II

2

Türkiye Türkçesi

2

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

GÜZ

(2007-2008)

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

3

BAHAR

(2007-2008)

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

3

GÜZ

(2008-2009)

Anadolu ve Rumeli Ağızları I

3

BAHAR

(2008-2009)

Anadolu ve Rumeli Ağızları II

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Atıflar

1. Doç Dr. Suzan Tokatlı, “Anadolu Ağızlarında Ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 21 / 2006, s. 453-465 (Atıf s. 460).

2. Doç Dr. Suzan Tokatlı, “Türkiye Türkçesinde Son Seste Tonlaşma ve Uzun Ünlü Üzerine Bir İnceleme”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15 / 2003, s. 141-150 (Atıf s. 146).

3. Arş. Gör. Erdinç Demiray, “Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon İşaretlerinin Farklı Kullanılması Sorunu”, Turkish Studies, Internasional Periodacal For the Languages, Literature aznd History of Turkish or Turkic, Volume 3 / 6, Fall 2008.

4. Prof. Dr. Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara 1996, (Atıf s. 6, 7, 8, 19, 21, 23, 33, 36, 37, 46, 52, 121, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 144, 149)