Kişilerarası iletişim becerisine,

                              mesleki etik değerlere,

                                              yeterli bilgi ve klinik beceriye sahip,

                                                               eleştirel düşünebilen mezunlar verir.

Öğrenci Otomasyonu                                                                                                           Mezun Öğrenciler Anketi

 

Haber ve Duyurular